Vážení Jihomoravané,

lidé se mě často ptají, co má vlastně Jihomoravský kraj na starosti? Naprosto chápu, že je daleko snazší si představit, co pro Vás jako občana dělá město či stát. Jaké služby pro Vás zajišťuje nebo s jakým problémem je možné se obrátit například na městský úřad. Činnost Jihomoravského kraje je velmi spletitá a složitá. Je souhrnem činnosti krajské rady i zastupitelstva, krajského úřadu i příspěvkových organizací zřizovaných krajem.

Dříve jsme byli hrází experimentům pravicových vlád, které chtěly zprivatizovat nemocnice či sociální služby, a proto snižovali peníze na jejich rozvoj. Aby dokázali, že vše, co je veřejné, je špatné. Za mého působení kraje udržely kvalitu zdravotní péče, převzaly sociální služby a v řadě případů dokonce podporovaly i policii. Kraje se tak staly nositelem veřejných služeb občanům. Nositelem solidarity mezi bohatými a chudými, mladými a starými, zdravými a nemocnými.

Dovolte mi, připomenout si část našich kompetencí na událostech, kterých si vážím. Za jejich dosažení všem, kteří pro Vás jménem Jihomoravského kraje pracují, velmi děkuji!

Váš hejtman
JUDr. Michal Hašek